کیفیت مهم است!

زندگی شاید یک فیلم باشد...یک فیلم بلند یا کوتاه...فیلمی که زمانش مهم نیست،  کیفیتش مهم است...

از همان روز تولد شروع می کنیم به بازی...بعضی از بازیگر ها از پیش انتخاب شده اند اما بعضی دیگر را خودمان  انتخاب می کنیم... در انتخاب نقش های مهم باید دقت کنیم چون ممکن است داستان فیلم را عوض کنند...فیلم را خراب کنند...

بماند که بعضی ها فقط سیاه لشکرند...بود و نبودشان فرقی ندارد...

نقش اصلی و قهرمان فیلم خود ما هستیم...

بعضی سکانس ها سخت هستند...هزار بار کات می شوند و هزار بار از نو باید آن را بازی کنیم ...

گاهی فیلم زندگیمان خسته کننده و تکراری ست و گاهی پر از اتفاق و هیجان ...

پایان فیلم می تواند تلخ باشد یا شیرین فقط کاش فیلم زندگیمان بی معنی تمام نشود... 

کاش تمام ما انسان ها در زندگیمان فیلمی بسازیم که اسمش ماندگار شود...


Deep Mind

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها